ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 2006

  • Tổng 6.264.526

Hội nghị sơ kết công tác Hội Khuyến học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Sáng ngày 26/06/2024, Hội Khuyến học xã Thuận Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và biểu dương, khen thương cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao năm học 2023-2024. Tham dự hội nghị có...
Xem tiếp
TUYÊN HÓA CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ SƠN HÓA ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023
Chiều ngày 20/6, UBND xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Phạm Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hồ Vũ Thường,...
Xem tiếp
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội
Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Với mục tiêu hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đối tượng cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo...
Xem tiếp
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa - Dấu ấn một nhiệm kỳ
Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ huyện Tuyên Hóa và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp các giai cấp, các tầng lớp nhân dân và các thành phần trong xã hội thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc,...
Xem tiếp
Hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở huyện Tuyên Hóa
Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ thị nêu rõ, tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp sáng tạo, có tinh thần nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »