ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 54

  • Tổng 5.968.392

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2024. Đồng chí Hồ Vũ Thường - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, bám sát Nghị quyết của Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh, huyện đề ra từ đầu năm, Ban đại diện HĐQT đã tích cực chỉ đạo, triển khai quyết liệt, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đơn vị đã tích cực triển khai nhiều giải pháp tích cực, có hiệu quả trong công tác huy động nguồn lực để bảo đảm đủ nguồn vốn, giải ngân kịp thời đến khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng được giao. Doanh số giải ngân các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 269 tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 119 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng hàng năm và kế hoạch giao tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 371 lao động tạo việc làm mới và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 21 người vừa chấp hành án phạt tù có việc làm, giúp 343 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân cho 85 hộ gia đình vay vốn mua máy tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên; xây dựng 3.625 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 170 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp… góp phần ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển Kinh tế - Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh những kết quả vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc triển khai cho vay Quỹ hỗ trợ phát triển HTX còn gặp nhiều khó khăn, đang để tồn đọng vốn; nợ quá hạn tăng so với năm, tỷ lệ thu hồi nợ đúng hạn ở một số xã còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, vẫn còn trường hợp cho vay không đúng đối tượng. Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ cho năm 2024 đó là: Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8-10%; hoàn thành 100% kế hoạch huy động và kế hoạch dư nợ do cấp trên giao; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05% tổng dư nợ…