ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 2148

  • Tổng 6.264.668

Về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về hồ sơ quy hoạch, kế hoạch...   Tin mới
Căn cứ Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định nội dung: “Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”. Hiện nay, UBND huyện đã xây dựng Dự thảo phương án...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Về việc kết thúc công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân...   Tin mới
Căn cứ Điều 43 Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định nội dung "Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. UBND huyện Tuyên Hóa có thông báo số...
Xem tiếp
THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về hồ sơ điều chỉnh...   Tin mới
Căn cứ Điều 43, luật đất đai 2013, điều 8, nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định nội dung: “Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”. Hiện nay, UBND huyện đã xây dựng Dự...
Xem tiếp