ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 420

  • Tổng 559.887

NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện...   Tin mới
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hoá khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các đại biểu...
Xem tiếp