ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 8

  • Tổng 1.053.799

KẾ HOẠCH Triển khai công đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 phê duyệt Đề...
Xem tiếp
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020   Tin mới
Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cụ thể, quyết liệt của Huyện...
Xem tiếp