ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 805

  • Tổng 6.169.856

BAN CHQS HUYỆN TUYÊN HÓA: Phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập trong LLVT huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ban CHQS huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trong LLVT huyện.

Nội dung phát động phong trào thi đua tập trung vào một số nội dung, chỉ tiêu chủ yếu như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án về xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu, với tinh thần “Học nữa, học mãi”.Thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, chiến sĩ LLVT huyệnthông qua việc xây dựng các mô hình “Quân nhân học tập”, “Đơn vị học tập” trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên bảo đảm kinh phí, cơ sở sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm tốt nhất đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ nay đến năm 2030./.

Lương Việt Thắng

Các tin khác