ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 580

  • Tổng 6.131.648

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất   Tin mới
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh QB tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 40 thửa đất ở nông thôn tại xã Hương Hóa, Đồng Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa, Tiến Hóa và 04 thửa đất ở đô thị tại thị trấn ồng Lê, huyện...
Xem tiếp
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất   Tin mới
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất ở nông thôn tại các xã: Hương...
Xem tiếp