ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2110

  • Tổng 6.264.630

Triển khai cho vay kịp thời nguồn vốn bổ sung từ Ngân sách huyện 1,6 tỷ đồng ngay từ những ngày đầu năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. Theo đó, ngày 10 tháng 01 năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân huyện đã trích chuyển bổ sung nguồn vốn từ ngân sách của huyện với số tiền 1,6 tỷ đồng ủy thác qua để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến nay, lũy kế số nguồn vốn Ngân sách huyện chuyển qua uỷ thác cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại NHCSXH huyện đạt 8,25 tỷ đồng.