ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 369

  • Tổng 1.184.130

ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM...   Tin mới
Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Tuyên Hóa Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết việc...
Xem tiếp
ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA...   Tin mới
Ban hành kèm theo Quyết định số 529 /QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện Tuyên Hóa. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp của huyện phát triển tương đối ổn định, năng suất cây trồng hàng năm đều tăng,...
Xem tiếp
ĐỀ ÁN CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT LÀ RỪNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN...   Tin mới
Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 29 /12 /2015 của UBND huyện Tuyên Hoá Tuyên Hoá là huyện miền núi, có diện tích rừng nghèo kiệt tương đối lớn so với các địa phương trong tỉnh. Thu...
Xem tiếp
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÀN BÒ LAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020   Tin mới
Trong những năm qua huyện đã chú trọng phát triển chăn nuôi, phấn đấu đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp. Thực tiển cho thấy: Đối với chăn nuôi gia cầm, tình hình dịch bệnh...
Xem tiếp