ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2046

  • Tổng 6.264.566

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Với mục tiêu hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đối tượng cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Đến nay, xã Đồng Hóa thực hiện công tác ủy thác cho vay tại ngân hàng CSXH qua 4 tổ chức đoàn thể và 12 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại 4 thôn. Toàn xã có dư nợ tại ngân hàng CSXH huyện Tuyên Hóa là 31,03 tỷ đồng, có 465 hộ vay chiếm tỷ lệ 46% tổng số hộ dân cư toàn xã. Trong đó tổ chức Hội nông dân xã quản lý 5 tổ TK & VV, dư nợ 11,2 tỷ đồng, chiếm 36% tổng dư nợ toàn xã. Chương trình vay vốn gồm 13 kênh trong đó chủ yếu kênh cho vay hộ nghèo có dư nợ trên 5,2 tỷ đồng gồm 73 hộ vay, chương trình cho vay hộ cận nghèo có dư nợ trên 4,3 tỷ đồng, hộ thoát nghèo có dư nợ 10,9 tỷ đồng, chiếm 66% tổng dư nợ toàn xã. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, hoạt động của các tổ TK & VV được giám sát, kiểm tra thường xuyên, công tác thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm hàng tháng, đôn đốc thu nợ đến hạn luôn được các tổ, hội quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, công tác vay vốn tại ngân hàng CSXH gặp phải một số khó khăn vướng mắc và tồn tại như: Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác còn hạn chế so với nhu cầu sử dụng vốn tại địa phương; nợ quá hạn từng bước đã được kiềm chế nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn phát sinh, tình trạng xin gia hạn nợ khi món vay đến hạn vẫn còn chưa được xử lý một cách triệt để. Nhu cầu vay vốn của người dân khá lớn trong khi nguồn vốn cho vay bị thu hẹp đối tượng, còn tình trạng tồn đọng vốn nhưng người dân có nhu cầu lại không thể vay do không đúng đối tượng được vay.

Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã chưa đồng đều, tỷ lệ tổ TK & VV xếp loại tốt chỉ đạt 50% tổng số tổ (trong đó Hội Nông dân có 5 tổ xếp loại tốt đạt tỷ lệ 100%); tỷ lệ thu lãi vẫn chưa đạt yêu cầu, việc vận động hộ vay trả nợ khi món vay đến hạn vẫn còn lúng túng, chưa dứt khoát. Mức dư nợ bình quân mặc dù được nâng dần qua các năm nhưng vẫn chưa cao. Công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách để giúp họ sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo bền vững đôi lúc chưa thường xuyên. Một số tổ chức Hội chưa thực sự quan tâm đến công tác ủy thác cho vay qua ngân hàng CSXH.

Thực hiện Công điện số 363/CĐ-NHCS  ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện một số chỉ tiêu tín dụng năm 2024; Thông báo số 211/TB-NHCS ngày 30/5/2024 của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa, UBND xã Đồng Hóa đã tổ chức hội nghị bàn để thống nhất các phương án, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn xã Đồng Hóa.

 

https://hnd.quangbinh.gov.vn/documents/45622/0/Untitled+ng%C3%A2n+h%C3%A0ng+CSXH+huy%E1%BB%87n+Tuy%C3%AAn+H%C3%B3a+l%C3%A0m+vi%E1%BB%87c+v%C6%A1i+n%C3%B4ng+d%C3%A2n.jpg/b10fdda7-f87d-4911-0aef-bb19208e6b7e?t=1718177029923

Đồng chí Phan Hùng Cường – Phó giám đốc ngân hàng CSXH huyện Tuyên Hóa chủ trì buổi làm việc 

Thành phần tham dự hội nghị gồm đoàn cán bộ ngân hàng CSXH huyện Tuyên Hóa do ông Phan Hùng Cường-Phó giám đốc ngân hàng CSXH huyện Tuyên Hóa, phụ trách địa bàn xã làm trưởng đoàn. Đại diện lãnh đạo UBND xã, các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và 12 tổ Tiết kiệm và vay vốn ngân hàng CSXH.   

Tại hội nghị, các bên đã nêu, đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn xã trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Từ các nội dung kết luận tại Hội nghị, Hội nông dân đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay tại ngân hàng CSXH như sau:

Tiếp tục thực hiện tốt Văn bản thỏa thuận, Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác đã ký kết giữa Hội với NHCSXH. Phân công đồng chí phó Chủ tịch Hội Nông dân xã trực tiếp phụ trách công tác vay vốn, chủ động phối hợp với trưởng thôn để kịp thời nắm bắt tình hình và thông tin của người vay bỏ đi khỏi địa phương, đi làm ăn xa, các trường hợp khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Nắm danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách của xã, bước đầu sàng lọc rà soát, chủ động tham mưu cho vay đúng đối tượng thụ hưởng khi tổ TK &VV tổ chức họp bình xét cho vay.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp tại các buổi sinh hoạt chi tổ hội, trên hệ thống loa truyền thanh và trên mạng xã hội để hội viên, nông dân, hộ vay vốn nắm bắt nhiều thông tin hơn về các chương trình vay vốn tại ngân hàng CSXH, nhận thức rõ trách nhiệm trả nợ gốc và lãi ngay từ khi làm hồ sơ vay vốn, hiểu rõ đây là chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của người được vay vốn trong thời hạn chậm nhất 1 tháng món vay được giải ngân. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở Các tổ TK & VV thực hiện đầy đủ đúng yêu cầu nhiệm vụ đã ký trong hợp đồng ủy nhiệm, Hỗ trợ giúp đỡ nghiệp vụ cho các tổ mới kiện toàn, đối với các tổ yếu kém không cải thiện trong thời gian dài cần chủ động tham mưu cho đồng chí chủ tịch UBND xã kiện toàn thay thế để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ.

Phối hợp và vận dụng các chương trình dự án để tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hộ vay vốn có thêm kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Thành lập riêng nhóm zalo của Hội và các tổ TK & VV do Hội quản lý để thuận lợi trong công tác theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các tổ tiết kiệm và vay vốn chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết với NHCSXH trong hợp đồng ủy nhiệm. Làm tốt công tác thu lãi, vận động hộ vay tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng. Phối hợp với các tổ có giải pháp xử lý kịp thời những trường hợp nợ đến hạn nhưng gặp khó khăn chưa trả được nợ, không để phát sinh nợ quá hạn.

Gắn kết hoạt động cho vay với các chương trình, dự án tại địa phương, các hoạt động hỗ trợ người vay để phát huy hiệu quả vốn vay; Quản lý tốt cư trú của nhân dân, không để lọt đối tượng đã vay vốn bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn trong công tác thu lãi, thu nợ.

                                                                                                                     Hùng Cường

Các tin khác