ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 335

  • Tổng 1.182.842

Lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, sự cưu mang, đùm bọc của Nhân dân trên địa bàn, cùng với sự nổ lực, quyết tâm vươn lên vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, lực lượng vũ trang huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, trong đó có một số lĩnh vực hoàn thành xuất sắc.

Điểm nhấn tiêu biểu trong năm 2022 là Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân. Ban hành, triển khai nghị quyết và chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2022. Chỉ đạo tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xây dựng tiềm lực quốc phòng, trong đó chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”. Trên cơ sở thế trận quốc phòng, an ninh đã được quy hoạch, tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc quốc phòng, an ninh; huy động tối đa mọi nguồn lực bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa năm 2022. Phối hợp với các ban, nghành, đoàn thể tham mưu, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị 143 công dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng công dân nhập ngũ được nâng lên. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đầu tư xây dựng, sữa chữa nhà trực, phòng trực cho lực lượng dân quân cơ động với hàng trăm triệu đồng, đến nay có 17/19 xã, thị trấn có nhà trực, phòng trực. Tham mưu cho UBND huyện bố trí ngân sách đầu tư, thi công và đưa vào sử dụng công trình nhà trực Trung đội dân quân cơ động huyện kiêm nhà khách nội bộ, Ụ chống nổ lây và đường vào kho Quân khí, đường vào cổng chính doanh trại Chỉ huy Quân sự huyện. Thường xuyên quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng, hang động phục vụ cho mục đích quốc phòng và các mốc khống chế Pháo binh trên địa bàn chặt chẽ, đúng pháp luật. Tập trung xây dựng cơ quan Quân sự huyện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, dự bị động viên “hùng hậu, chất lượng” đúng Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

             

Công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung, chương trình huấn luyện thường xuyên được đổi mới, với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực, “Cơ bản thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ, “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” với dự bị động viên. Chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tiễn, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí trang bị và địa hình. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2022 có 100% đạt yêu cầu, trong đó Sĩ quan và Quân nhân chuyên nghiệp 100% đạt khá, giỏi; dân quân tự vệ 76% trở lên đạt khá, giỏi. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức luyện tập Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập CH-TM, hai bên, hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa đạt kết quả tốt. Song song với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp, thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 và Nghị định số 02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ. Nhờ đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh chính trị. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các dịp lễ, tết trong năm và các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng có hiệu quả. Góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ, nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật theo điều lệnh quản lý bộ đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Tập trung xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn thực hiện xây dựng chính quy theo đúng hướng dẫn. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp” phù hợp với tỷ lệ dân số, đạt tỷ lệ luôn phiên theo quy định, tỷ lệ đảng viên chiếm 40,4%. Giáo dục quốc phòng, an ninh được quan tâm đúng mức, trong năm đã cử 43 cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh do trên tổ chức. Từ huyện đến các xã, thị trấn theo phân cấp, đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 741 đồng chí. Nhờ đó đã trực tiếp góp phần hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo được sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn dân với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các nghị quyết khóa XIII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo 3 chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc của Điều lệ Đảng và đạt mục đích, yêu cầu đề ra, cấp ủy nhiệm kỳ mới được bầu với số phiếu tín nhiệm cao.

Cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định chung tay thực hiện tốt công tác chính sách, công tác dân vận chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng, người dân ở các địa bàn khó khăn là trách nhiệm, tình cảm, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc nhưng cũng chính là góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Theo đó, đã tham mưu cho UBND huyện tiến hành thăm, tặng quà cho 07 gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu ở quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Duy trì hiệu quả mô hình “Nâng bước chân em đến trường” giúp đỡ các em học sinh con em đồng bào dân tộc tại điểm trường Mầm non bản Kè, bản Cáo, bản Chuối (xã Lâm Hóa). Bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” cho bà con Nhân dân bản Cáo (xã Lâm Hóa) và bà con Nhân dân thôn Uyên Phong (xã Châu Hóa); phối hợp mở rộng đường bê tông liên thôn với chiều dài 500m tại thôn Tân Hương (xã Hương Hóa). Thực hiện chương trình “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước chân em tới trường” và “Mẹ đỡ đầu, kết nối yêu thương” Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã nhận nuôi tại nhà, đỡ đầu, hỗ trợ cho 05 trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lâm Hóa và xã Cao Quảng. Góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với các mạng và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau.

Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đảm bảo công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo cho các nhiệm vụ thường xuyên, tổ chức tốt công tác tăng gia sản xuất góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sỹ. Tăng cường việc vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội. Bảo đảm đầy đủ nhu cầu vũ khí trang bị kỹ thuật tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; làm tốt công tác bảo vệ hệ thống kho tàng, không để mất mát, cháy nổ xẩy ra.

Năm 2022 Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh tặng Bằng khen, cùng với 18 tập thể và 35 cá nhân trong toàn lực lượng vũ trang huyện được các cấp khen thưởng. Với những thành tích đạt được đã khẳng định lực lượng vũ trang huyện là lực lượng chính trị trung thành, lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Trước mắt, phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng cao. Phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình an ninh chính trị ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho Nhân dân trên địa bàn huyện vui tết, đón xuân Quý Mão năm 2023.

                                                                                    Thượng tá Trần Văn Đoàn

                                                                                    UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Các tin khác