ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 777

  • Tổng 6.169.828

Văn phòng HĐND&UBND huyện: Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Với nhiệm vụ giúp HĐND, UBND huyện tổ chức tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết đơn của các cơ quan có thẩm quyền, năm 2022 Văn phòng HĐND&UBND đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện trên lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân tại cơ quan HĐND&UBND huyện.

Thực hiện Luật tiếp công dân, UBND huyện đã thành lập Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện, phân công 01 đồng chí Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND phụ trách công tác tiếp công dân; cử cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại Ban tiếp công dân có nhiệm vụ giúp HĐND, UBND huyện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Trong năm, Văn phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn huyện Tuyên Hoá phù hợp với các văn bản pháp luật về tiếp công dân. Phòng tiếp công dân đ­ược bố trí rộng rãi, đảm bảo cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho người dân đến thực hiện việc khiếu nại, tố cáo. Văn phòng đã chỉ đạo Ban tiếp công dân niêm yết công khai đầy đủ nội quy, quy chế tiếp công dân theo đúng quy định.Việc tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và tiếp công dân th­ường xuyên của Văn phòng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Trong năm 2022, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tham mưu tổ chức tiếp 93 phiên, có 77 công dân đến phản ánh, kiến nghị với 79 vụ việc, trong đó: Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện có 12 phiên, 04 công dân, 04 vụ việc; tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo UBND huyện có 23 phiên, 15 công dân, 17 vụ việc; Văn phòng đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên 58 phiên, có 58 công dân đến phản ánh, kiến nghị, 58 vụ việc.

          Nội dung công dân đến phản ảnh chủ yếu về lĩnh vực tranh chấp đất đai, đền bù GPMB và một số chế độ chính sách khác. Qua nghiên cứu nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân, Ban Tiếp công dân đã tích cực phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan phân tích, giải thích, hướng dẫn cho công dân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng phụ trách công tác tiếp công dân đã tích cực nghiên cứu, cập nhật kịp thời các văn bản Luật và dưới luật để thực hiện đúng quy định; đồng thời luôn chú ý lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công dân, tận tình hướng dẫn, giải thích cho công dân rõ với tinh thần thái độ mềm dẻo, hoà nhã, đúng quy định. Vì vậy đã góp phần xoa dịu, hạn chế những bức xúc của người dân khi đến phòng tiếp công dân, giúp người dân hiểu và làm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh chú trọng tham mưu trong lĩnh vực tiếp công dân, Văn phòng HĐND&UBND huyện còn tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong năm, Ban tiếp công dân Văn phòng HĐND&UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý tổng số 78 đơn với 79 vụ việc. Trong đó, đơn tố cáo: 03 đơn; đơn khiếu nại: 09 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh: 66 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết 56 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, không đủ điều kiện thụ lý, lưu và trả đơn: 22 đơn.

Nhờ thường xuyên đổi mới trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư nên trong năm qua công tác tiếp công dân cũng như xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại HĐND&UBND huyện đạt kết quả cao, chất lượng xử lý, giải quyết đơn thư ngày càng được nâng lên, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài và khiếu kiện vượt cấp; góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại của Văn phòng HĐND&UBND huyện nhận được sự đánh giá cao Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và nhân dân trong huyện.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tuy đã được chú ý nhưng chưa thường xuyên. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư của một số địa phương trong huyện chưa thực sự được quan tâm, chú trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại HĐND&UBND huyện, trong thời gian tới, Văn phòng HĐND&UBND huyện tập trung tăng cường phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo HĐND&UBND huyện trong việc xử lý đơn thư của công dân cũng như thông báo kết luận các vấn đề, nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị.

Tăng cường công tác phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý kiến nghị của tổ chức, công dân. Đẩy mạnh công tác hòa giải, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt các khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có tính chất đeo bám, kéo dài.

Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu luật pháp và thái độ làm việc của cán bộ thực hiện công tác tiếp công dân; đáp ứng yêu cầu: người tiếp công dân, xử lý đơn thư phải cẩn trọng, mềm dẻo, hoà nhã, nghiên cứu đối chiếu với quy định của pháp luật để xem xét, tham mưu chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài; đồng thời  thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra quá trình giải quyết sau khi chuyển đơn, bảo đảm đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện .

Hà Thuỷ

Các tin khác