ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 12

  • Tổng 6.264.683

Xã Thuận Hóa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở chính quyền cơ sở giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội,  nhất là trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật.

           

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL của cấp trên, UBND xã Thuận Hóa đã tiến hành xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL đến tất cả cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn toàn xã với nhiều hình thức, nội dung đa dạng và phong phú thông qua hệ thống loa phát thanh của xã với một số nội dung cơ bản của các Luật như: Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011; Luật Hòa giải cơ sở năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Hộ tịch năm 2014; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; luật bảo vệ rừng,tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Trung ương cũng như của chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời quý 1 năm 2024 ban tuyên truyền Pháp luật phối hợp với 3/5 thôn tuyên truyền với tổng 106 luợt người tham gia.

Qua triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã Thuận Hóa, nhìn chung nhận thức, hiểu biết về pháp luật, trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân được nâng lên. Đồng thời, nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của nhân dân nên số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn xã ngày càng giảm dần. Vai trò phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, PBGDPL từng bước được phát huy, qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

                                                                                                                                       Phương Nguyệt

Các tin khác