ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 420

  • Tổng 838.667

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng...
Xem tiếp
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa
UBND huyện Tuyên Hóa ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15/01/2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn. Mục đích: Để đánh giá đúng thực trạng thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong...
Xem tiếp
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành
Để thuận tiện cho việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, UBND huyện đăng các tài liệu hướng dẫn liên quan để các cơ quan, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn
Xem tiếp
THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức huyện năm 2017
THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức huyện năm 2017 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh...
Xem tiếp
Thông báo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 2017
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức có thông báo số 01/TB-HĐXTH ngày 9/6/2017 huyện Tuyên Hóa về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp huyện năm 2017 như sau:
Xem tiếp
« 1 2 3 »