ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 453

  • Tổng 838.700

Chỉ số Cải cách hành chính.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 .

 Xem nội dung tại đây :

3cms/upload/huyentuyenhoa/File/QD%203990%20cua%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20ban%20hanh%20KH%20trien%20khai%20Chi%20so%20CCHC.pdf

3cms/upload/huyentuyenhoa/File/QD%203492%20cua%20UBND%20tinh%20phe%20duyet%20%C4%90A%20xac%20dinh%20Chi%20so%20CCHC.pdf

3cms/upload/huyentuyenhoa/File/Bo%20chi%20so%20CCHC%202018%20theo%20QD%203492%20cua%20UBND%20t%E1%BB%89nh.xls

Các tin khác