ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 494

  • Tổng 838.741

Cải cách tài chình công, công tác chỉ đạo điều hành
Kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Nghị định 130; Nghị định 43 của Chính phủ và Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính công và ngân sách năm 2007 của 7/7 huyện, thành phố.
Xem tiếp
Xác định Chỉ số cải cách hành các sở, ban, ngành cấp tỉnh
Thực hiện Quyết định 3223/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, ngày 25/3/2014 Sở Nội vụ Đã có văn bản hướng dẫn tự đánh giá , chấm điểm để xác định Chỉ số cải...
Xem tiếp
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2014
Bộ Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014. Báo cáo gồm 2 phần: - Công việc chủ yếu đã làm và kết quả; - Một số công việc trọng tâm trong Quý II năm 2014.
Xem tiếp
« 1 2 3