ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 498

  • Tổng 838.745

VV công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 UBND huyện Tuyên Hóa ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 VV công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, như sa:

Điều 1. Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (có danh sách đính kèm);

Điều 2. Lấy Chỉ số CCHC làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu UBND các xã, thị trấn và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành QĐ này.

 Quyết định số 09/QĐ-UBND

Biểu mẫu.

Các tin khác