ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 80

  • Tổng 5.968.418

ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Tuyên Hóa

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng dân số huyện Tuyên Hóa năm 2015 dự ước là 78.694 người, tổng số lao động trong độ tuổi 52.111 người chiếm tỷ lệ 66,22%, trong đó: lao động làm việc trong các ngành kinh tế 35.727 người, chiếm tỷ lệ 68,56%; lao động không tham gia hoạt động kinh tế 16.384 người, chiếm 31,44%. Tỷ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp 5,47%, số lao động chưa qua đào tạo nghề còn nhiều, lao động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng chưa tiếp cận được khoa học kỹ thuật để vận dụng vào sản xuất, một số lao động có việc làm nhưng tay nghề thấp dẫn đến năng suất lao động thấp và thu nhập thấp. Tình trạng thiếu việc làm trong lao động nông thôn hiện nay rất lớn, nhất là số thanh niên, cuộc sống phụ thuộc vào gia đình, không có nguồn thu nhập, nhiều lao động sa vào con đường làm ăn phi pháp, tệ nạn xã hội và tội phạm ngày càng gia tăng tạo áp lực lớn cho xã hội.
Trước thực trạng đó, việc xây dựng Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đẩy mạnh xuất khẩu lao động” là một giải pháp quan trọng để giảm bớt áp lực số lao động nông thôn thiếu việc làm, hạn chế đến mức thấp nhất các vấn đề về tệ nạn xã hội, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

 Trong những năm gần đây, công tác đào tạo nghề nói chung, đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo; nhiều chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm được ban hành và triển khai thực hiện như: Chính sách dạy nghề cho thanh niên, chính sách dạy nghề cho người nghèo, người tàn tật, dạy nghề cho phụ nữ, chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để giải quyết việc làm… Công tác xuất khẩu lao động thời gian qua đã được chú trọng, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.
Theo số liệu Thống kê, dân số huyện Tuyên Hóa năm 2015 dự ước là 78.694 người, có 52.111 lao động trong độ tuổi, chiếm 66,22%, trong đó:
- Lao động làm việc trong các ngành kinh tế: 35.727 người, chiếm tỷ lệ 68,56% so với tổng số lao động trong độ tuổi (làm việc trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp 25.448 người, chiếm 71,23%, làm việc trong ngành Công nghiệp và Xây dựng là 4.706 người, chiếm tỷ lệ 13,17%, làm việc trong ngành Thương mại - Dịch vụ là 5.573 người, chiếm tỷ lệ 15,6%).
- Lao động không tham gia hoạt động kinh tế: 16.384 người, chiếm 31,44% số lao động trong độ tuổi lao động (gồm học sinh, sinh viên, nội trợ gia đình, ốm đau, người tàn tật mất sức lao động, thiếu việc làm và không có việc làm). Trong đó:
+ Lao động thiếu việc làm 1.959 người, chiếm tỷ lệ 3,76% so với số lao động trong độ tuổi.
+ Lao động không có việc làm: 892 người, chiếm tỷ lệ 1,71% so với số lao động trong độ tuổi.
Kết quả giai đoạn 2011 - 2015 giải quyết việc làm được 13.573 người, trong đó xuất khẩu lao động được: 656 người.(có phụ lục 01 kèm theo)

Xem chi tiết nội dung đề án.

Các tin khác