ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 65

  • Tổng 5.968.403

ĐỀ ÁN CẢI TẠO RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT LÀ RỪNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 29 /12 /2015 của UBND huyện Tuyên Hoá

Tuyên Hoá là huyện miền núi, có diện tích rừng nghèo kiệt tương đối lớn so với các địa phương trong tỉnh. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp; thực tế hiện tại diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân thấp hơn so với mức bình quân chung của tỉnh. Tình trạng thiếu đất sản xuất kéo theo hệ luỵ gây áp lực lớn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
Hiện nay, do ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp nên chính sách hưởng lợi của người dân được giao rừng chưa đáp ứng yêu cầu; người dân sống gần rừng nhưng chưa sống được nhờ vào nghề rừng. Để giải quyết đất sản xuất lâm nghiệp, tăng thu nhập bền vững cho người dân thì cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là hướng đi đúng, phù hợp với tình hình thực tế của huyện nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước phát triển kinh tế lâm nghiệp.

 Từ thực tế trên, UBND huyện ban hành “Đề án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất giai đoạn 2016 - 2020” nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đưa diện tích trồng rừng hàng năm phấn đấu đạt 600 - 700 ha; duy trì độ che phủ rừng trên 75%.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nghiệm kỳ 2015-2020 "Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cơ cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Diện tích rừng trồng hàng năm 600 - 700 ha; độ che phủ rừng trên 75%...".

Xem nội dung của Đề án tại đây.

Xem phụ lục của đề án cả tạo rừng.doc

Phụ lục. xlsx

Các tin khác