ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2064

  • Tổng 6.264.584

Triển khai cho vay kịp thời nguồn vốn bổ sung từ Ngân sách huyện 1,6 tỷ đồng ngay từ những ngày đầu năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 2488/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. Theo đó, ngày 05 tháng 01 năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân huyện đã chuyển bổ sung nguồn vốn từ ngân sách của huyện với số tiền 1,6 tỷ đồng ủy thác qua để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Để triển khai cho vay kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành Quyết định số 17/QĐ-BĐD về việc giao chỉ tiêu nguồn vốn cho 15 xã, thị trấn với số tiền 1,6 tỷ bổ sung nguồn vốn Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và thực hiện cho vay trực tiếp đến người lao động.

Hiện nay các xã, thị trấn đang triển khai phân bổ giao chỉ tiêu về thôn, tiểu khu và triển khai cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét cho vay, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để hoàn thành công tác giải ngân trong các phiên giao dịch tại các xã trong tháng 01 năm 2023.

                                                                                                      Hồng Lê  (NHCSXH huyện Tuyên Hóa)

Các tin khác