ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 329

  • Tổng 1.182.836

Những nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tuyện Tuyên Hóa năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nổ lực của các tầng lớp Nhân dân, huyện Tuyên Hóa thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 17/17 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định.

           

(Hình ảnh một góc của thị trấn Đồng Lê nhìn từ trên cao)

Năm 2022 là năm dấu ấn của huyện Tuyên Hóa sau hơn 2 năm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI vào cuộc sống, bởi huyện không chỉ thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 mà còn đạt được mức tăng trưởng kinh tế - xã hội cao nhất từ trước tới nay: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,94%, tăng 1,07% so với năm 2021 và cao hơn mức bình quân chung của cả giai đoạn 2015 - 2020; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tổng thu ngân sách ước đạt 147 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- xây dựng có nhiều khởi sắc, ước tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 797,2 tỷ đồng, tăng 13,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,1 triệu đồng/người/năm, tăng 3,8 triệu đồng so với năm 2021.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được chú trọng, các vụ sản xuất năm nay đều gieo trồng hết diện tích, đảm bảo đúng lịch thời vụ; năng suất, sản lượng các loại cây trồng vượt kế hoạch đề ra; tổng sản lượng lương thực: 23.561,6 tấn/18.500 tấn, đạt 127,4% kế hoạch.

Các Đề án kinh tế trọng điểm của huyện được tiếp tục triển khai thực hiện: chăn nuôi tiếp tục được phục hồi và có bước phát triển, tỷ lệ bò lai đạt trên 76%; trồng rừng kinh tế tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập kinh tế lớn cho người nông dân; Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đạt 1,9%; giải quyết việc làm cho 3.580 người; tuyên truyền, vận động trên 575 người đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, huy động tốt các nguồn lực xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, đưa số xã đạt chuẩn trong toàn huyện lên 10 xã.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường, nhiều vướng mắc được từng bước tháo gỡ; trong năm huyện đã tổ chức thành công 02 cuộc đối thoại với Nhân dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Dự án phát triển quỹ đất khu trung tâm xã Phong Hóa và tại thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, khoa học và khả thi; hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 ước thực hiện 1.210 tỷ đồng, riêng đầu tư cho xây dựng cơ bản trên 300 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

          

(huyện Tuyên Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam)

Tổ chức trang trọng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo được: Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm thông tin A69 tại hang Lèn Hà (02/7/1972 - 02/7/2022); Lễ cầu siêu tri ân các liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế được quan tâm chỉ đạo, hiện toàn huyện có 51 trường đạt chuẩn quốc gia, 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 và dịch sốt xuất huyết được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. An sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, đến nay, toàn huyện có 118 thôn, tiểu khu đạt khu dân cư văn hóa đạt 90,76%; 113 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa đạt 98,26%; 19.500/23.412 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 83,3%.