ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2065

  • Tổng 6.264.585

UBND huyện Tuyên Hóa: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 11/11/2022, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hồ Vũ Thường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Đinh Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBMTTQVN, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Trưởng các phòng, ban đơn vị thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình chính trị, quân sự tại một số khu vực trên thế giới bất ổn, căng thẳng; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; nền kinh tế tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng, chuỗi cung ứng có thể bị gián đoạn; đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và của HĐND huyện; UBND huyện xây dựng kế hoạch hành động, xác định nhất quán phương châm hành động năm 2023 của huyện theo tinh thần của Chính phủ, của tỉnh, đó là “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”.

Theo đó, kế hoạch hành động đề ra các chỉ tiêu cụ thể gồm: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 11,1 %; Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản, đạt 618 tỷ đồng, tăng 2,01% (chiếm 20,21%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, đạt 908 tỷ đồng, tăng 13,90% (chiếm 29,70%); thương mại - dịch vụ, đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 13,53% (chiếm 50,10%); Thu ngân sách trên địa bàn: 105,5 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực: 18.500 tấn; Tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp chiếm 54,5%; Thu nhập bình quân đầu người: 51 triệu đồng/người/năm; Xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới 01 xã, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 lên 11 xã và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Giải quyết việc làm cho 3.500 lao động; trong đó xuất khẩu lao động 450 lao động; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 - 2%; Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 01 trường; đưa tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trong toàn huyện vào cuối năm 2023 lên 52 trường (tỷ lệ 77,6%); Duy trì 19 xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế;  Duy trì 90,76% thôn, bản, tiểu khu được công nhận khu dân cư văn hóa và 98,26% cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó đào tạo nghề đạt 36%; Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh 97,3 %; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải nông thôn đạt 75%; Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 77,4%.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã thảo luận nêu lên những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong thực hiên nhiệm vụ năm 2022, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

(Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoài Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi làm rõ thêm những khuyết điểm, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương mình để hội nghị tiếp tục thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ. Sau hội nghị, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu tổng hợp các ý kiến phát biểu theo từng nhóm vấn đề trọng tâm, như: việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng sản phẩm OCOP; việc xử lý vi phạm lấn chiếm đất rừng theo Chỉ thị 03 của UBND tỉnh và Phương án 350 của UBND huyện; công tác trồng rừng gỗ lớn….Trên cơ sở đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

(Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Nam Giang phát biểu kết luận Hội nghị)

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, từ đó sẽ cụ thể hóa thành các văn bản để chỉ đạo triển khai. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát kế hoạch hành động của UBND huyện, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện.

                                                                                                                                                                     Thu Hiền

Các tin khác