ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 866

  • Tổng 6.169.917

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ huyện Tuyên Hóa và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chức năng, vai trò tập hợp các giai cấp, các tầng lớp nhân dân và các thành phần trong xã hội thành khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhiệm kỳ(2019- 2024), MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối địa đoạn kết toàn dân tộc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XXI. Trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hiện Đề án 01 về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú đã nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và dư luận trong Nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội; cung cấp thông tin, ý kiến cho cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là Sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó Mặt trận các cấp đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động nhân dân đoànkết thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động.Mặt trận các cấp đã kịp thời triển khai lồng ghép các chương trình, dự án vào các nội dung của Cuộc vận động, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực, huy động sức mạnh nội lực và sức sáng tạo của Nhân dân. 5 năm qua đã huy động Nhân dân đóng góp được trên 7 tỷ đồng và 68.955 ngày công, hiến 128.952 m2 đất, 44.782 cây các loại… để xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ bằng nguồn vốn của Nhà nước đã cứng hóa trên 327 km trục đường liên xã; đường nội thôn, các tuyến đường bê tông được các chi đoàn, chi hội đảm nhận các đoạn đường tự quản. Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,06 tiêu chí/xã, tăng 2,86 tiêu chí/xã so với đầu nhiệm kỳ, 10/130 Khu dân cư (KDC) đạt KDC nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được UBMTTQVN huyện Tuyên Hóa triển khai tích cực.  Tháng cao điểm “ Vì người nghèo” được tổ chức hàng năm trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng tham gia. 5 năm, qua đã vận động được trên 1,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ thu được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 20 nhà ở và sửa chữa 42 nhà ở cho hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày lễ, Tết; khám, chữa bệnh cho 4.661 lượt hộ nghèo... Những hoạt động đó khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần phát huytruyên thống đoàn kết, tương thân tương ái, khơi dậy tình yêu thương, sẻ chia trách nhiệm với cấp ủy chính quyền và thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác chăm lo giúp đỡ cho người nghèo. Ngoài ra, tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp khác kết hợp với sự hỗ trợ hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các nhà hảo tâm tài trợ và huy động nội lực trong dân, Ủy ban Mặt trận huyện đã xây dựng mới 151 nhà “Đại đoàn kết” với số tiền trên 6 tỷ đồng và thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày lễ, Tết cho 3.408 hộ nghèo với trị giá hơn 1,8 tỷ đồng…Kết quả cuộc vận động đã góp phần giúp huyện Tuyên Hóa giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 5 - 6%, đến nay hộ nghèo giảm còn 5,26%. Các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid 19 và các hoạt động an sinh xã hội được Mặt trận và các tổ chức thành viên từ huyện đến khu dân cư triển khai thực hiện có hiệu quả.Công tác tiếp nhận và phân bổ cứu trợ  từ các nguồn hổ trợ được Mặt trận, chính quyền và đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng đối tượng, qua đó đã hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão, lũ sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận huyện đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Nhân dân đoàn kết, quyết tâm hưởng ứng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức quyên góp ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam; phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Kết thúc đợt phòng chống dịch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động được gần 2 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và người dân Tuyên Hóa trong việc ưu tiên hàng hóa sản xuất trong nước. Góp phần thúc đẩy phát huy các ngành nghề truyền thống, phát triển ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Phối hợp phát huy đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm", toàn huyện hiện có 16 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Phối hợp đưa sản phẩm OCOP nông sản an toàn, chất lượng, có chứng nhận Vietgap, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, có nhãn hiệu, có đăng ký chất lượng sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Hàng năm, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn huyện được tổ chức rộng khắp và đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư. Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Huyện Tuyên Hóa hiện có 122/130 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, 101/102 đơn vị văn hoá, và 19.550 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm 84,3%  trên tổng số hộ gia đình.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, một trong những điểm nổi bật và cũng là một trong những nhiệm vụ then chốt của Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tuyên Hóa là giám sát và phản biện xã hội,tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp , chính đáng của nhân dân, UBMTTQVN các cấp đã tham gia có hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được các cấp Mặt trận triển khai toàn diện và nâng cao về chất lượng, hiệu quả.. Mặt trận các cấp đã làm tốt công tác Phối hợp chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng các bước theo quy định.

        Từ năm 2019 đến nay,đã chủ trì giám sát tổ chức 471 cuộc, trong đó cấp huyện 329 cuộc; cấp xã, thị trấn 142 cuộc. Tổ chức thành công 544 điểm tiếp xúc cử tri, với 2.273 lượt ý kiến tham gia trước và sau các kỳ họp Quốc hội khoá  XV và HĐND các cấp, nội dung kiến nghị chủ yếu tập trung vào chế độ chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đất đai, nông thôn mới,.. Việc tổng hợp ý kiến được thực hiện được thực hiện đầy đủ nghiêm túc , chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết góp phần  giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, với những việc làm thiết thực cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp huyện Tuyên Hóa đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Cáccuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận tổ quốc phát động ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa  bền vữngtrong cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để MTTQ VN huyện Tuyên Hóa  tiếp tục tự tin, vững bước vào nhiệm kỳ mới , phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng huyện Tuyên Hóa ngày càng giàu đẹp văn minh.

                                                                                                                            Thương Huyền

Các tin khác