ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2118

  • Tổng 6.264.638

Chỉ thị số 40-CT/TW: Tạo bước đột phá trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội ở Tuyên Hoá

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), công tác TDCSXH trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến rõ nét. Mô hình tổ chức và phương thức quản lý phù hợp với thực tiễn cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Ông Thái Xuân Lộc, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tuyên Hoá nhìn nhận: Chỉ thị số 40-CT/TW ra đời mang đến “luồng sinh khí mới”, thúc đẩy mạnh mẽ tư duy và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự chủ động trong việc phối hợp triển khai có hiệu quả, đưa hoạt động TDCSXH ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững cả về quy mô và chất lượng. Sau khi tiếp nhận Chỉ thị số 40-CT/TW, Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.Với vai trò là cơ quan đầu mối, đơn vị đã báo cáo cho Ban đại diện - Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) NHCSXH huyện tham mưu cho Huyện ủy ban hành Ban thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Công văn số 42-CV/HU ngày 27/8/2015 và UBND huyện ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 02/8/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; cùng với đó, UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng theo tinh thần, chủ trương của Đảng, Chính phủ là “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH giúp cho hộ gia đình nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có tiền  trang trải chi phí cho con đi học.

Một trong những điểm sáng ghi nhận được ở các địa phương trong huyện, đó là, các xã, thị trấn đều đưa nội dung của Chỉ thị số 40-CT/TW vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) hằng năm; từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo TDCSXH được triển khai sâu sát hơn. Theo đồng chí Hồ Vũ Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện, xác định vốn tín dụng ưu đãi là công cụ hữu hiệu, thiết thực để thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm. Huyện ủy, UBND huyện luôn dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh các chương trình cho vay đến các đối tượng thụ hưởng. Hằng năm, huyện đều cân đối, bố trí vốn chuyển sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để bổ sung nguồn lực cho vay, nâng tổng số vốn ngân sách ủy thác đến ngày 31/3/2024đạt trên 8,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ qua 19 chương trình tín dụng chính sách tại địa phương đến nay đạt hơn 816 tỷ đồng, giúp cho 10.941 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đề ra...