ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 481

  • Tổng 838.728

Trung tâm Chính trị huyện Tuyên Hóa:Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Một trong những nội dung quan trọng trong phương hướng công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng thông qua là: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung…”. Để được đội ngũ cán bộ các cấp có tâm và có tầm thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.

Nắm bắt được thời cơ, cơ hội cũng như thách thức. Đặc biệt Trung tâm Chính trị huyện luôn nhân được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 và yêu cầu, nhiệm vụ của Cấp ủy huyện, Trung tâm Chính trị huyện đã kịp thời khảo sát, tổng hợp nhu cầu mở lớp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Ngày 10/01/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 718-QĐ/HU về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm Chính trị huyện Tuyên Hoá năm 2022 với 20 lớp đạo tạo, bồi dưỡng. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tổ chức được 06 lớp với tổng số 327 học viên, trong đó: 02 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới: 94 học viên; 01 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng nhận thức về Đảng: 54 học viên; 01 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra, giám sát và thi hanh kỷ luật Đảng: 45 học viên; 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ năm 2022: 134 học viên. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp trung cấp lý luận chính trị khoá XII, hệ không tập trung tại huyện, đến nay đã hoàn thành 05 học phần.

Trong công tác giảng dạy, giảng viên đã bám sát các Quy chế, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy để cụ thể hoá vào nội dung, chương trình, lồng ghép các số liệu thực tiễn, đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của địa phương tạo sự thu hút, chú ý của học viên, nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị, kiến thức thực tiễn cho học viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, vì “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” và muốn có cán bộ tốt thì “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phạm Ngọc Chiến

Các tin khác