ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 151

  • Tổng 881.267

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 01/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đã tiến hành Hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Nam Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đại diện Văn phòng Huyện ủy.

Quý I năm 2022 diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động bất lợi đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất vụ Đông Xuân triển khai theo đúng kế hoạch,  toàn huyện đã gieo trồng được 1.445 ha/1.450 ha lúa, đạt 99,65% kế hoạch; 1.247 ha/1.000 ha ngô, đạt 124,7% kế hoạch; 571 ha/650 ha lạc, đạt 87,85% kế hoạch; đến nay các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 23,2% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt 32,3% dự toán huyện giao. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi tập trung, Đề án nâng cao giá trị rừng trồng gắn với công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo thực hiện tốt việc phòng chống rét và dịch bệnh trên đàn gia súc. Quan tâm chỉ đạo, triển khai xây dựng các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch năm 2022. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ đạo các trường dạy học theo phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; ngành y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, giám sát, điều trị Covid-19 trên địa bàn huyện. Công tác giải quyết việc làm, chăm lo người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí. Tổ chức giao quân năm 2022 đủ chỉ tiêu, đảm bảo an toàn, chất lượng.

 Về công tác xây dựng Đảng, tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất. Đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Kết nạp 16 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 52 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo kế hoạch năm 2022; chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện được chú trọng. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo”; năm 2022, trên địa bàn huyện đã đăng ký xây dựng 107 mô hình nâng tổng số mô hình giai đoạn 2021 - 2025 lên 185 mô hình.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ quý II, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, quyết liệt trên mọi lĩnh vực công tác; đặc biệt cần triển khai linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

   Thứ hai, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân thắng lợi; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất vụ Hè Thu, nhất là có phương án phòng chống hạn cho cây trồng. Từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ. Chú trọng phát triển chăn nuôi tập trung gắn với công tác kiểm soát dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Huy động tốt các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; nhất là chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Tập trung chỉ đạo xã Cao Quảng xây dựng các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn trong năm 2022… Quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các mặt lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân. Chỉ đạo các trường học tiếp tục thực hiện phương án dạy học thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch năm 2022. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt; tiếp tục thực hiện tốt việc hướng dẫn, điều trị, chăm sóc người bị nhiễm Covid-19 tại các cơ sở điều trị và tại nhà. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Thứ ba, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Triển khai nhiệm vụ tuyển sinh quân sự, tuyển sinh công an nhân dân. Thực hiện các bước chuẩn bị diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022.

   Thứ tư, về công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII), tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông tín đồ tôn giáo, giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở, cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới…

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 và các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các thôn, bản khó khăn theo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. 

                                            Kim Cúc

Các tin khác