ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

120 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 762

  • Tổng 5.733.813

Hiệu quả chương trình vay vốn giải quyết việc làm

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sau gần7 năm triển khai thực hiện và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 61 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc duy trì, mở rộng và giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động trong cả nước.

Điểm giao dịch xã MaiHóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

 

Thực hiện Luật Việc làm được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013.Ngày 9 tháng 7 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định 61 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Sau hơn5 năm triển khai thực hiện và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng và giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động trong cả nước.

Tại Tuyên Hóa, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai có hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm, từ đó tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Để góp phần giữ ổn định đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, các ban, ngành cấp huyện thực hiện nhiều biện pháp giải quyết vấn đề lao động và việc làm. Một trong những biện pháp thiết thực đó là tạo điều kiện về vốn, hỗ trợ kỹ thuật và khuyến khích người nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Là đơn vị giải ngân cho vay nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn, NHCSXHhuyện luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng.

Đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền những ưu đãi của nguồn vốn vay đến người dân, ngân hàng tiến hành thẩm định, giải ngân cho vay thuận lợi, nhanh chóng các dự án vay vốn. Cùng với các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, nước sạch, vệ sinh môi trường..., hàng chục tỷ đồng vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm tuy ít nhưng cũng đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Từ nguồn vốn vay, hộ anh Trần Văn Đồng ở thôn Kim Lũ 1, xã Kim Lũ, huyện Tuyên Hóa đầu từ trồng 2,5 ha rừng keo lai và chăn nuôi trâu sinh sản.

Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, NHCSXHhuyện đã hỗ trợ cho vay nhiều đối tượng lao động yếu thế, người khuyết tật, lao động khu vực nông thôn và đặc biệt là người lao động mất việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo NHCSXHhuyện, đây là một trong số các chương trình tín dụng hiệu quả nhất trong các chương trình tín dụng của NHCSXHhuyện thời gian qua. Các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, chủ yếu đầu tư vào phát triển trang trại, nâng cao hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, giúp thoát nghèo bền vững”.

Trong quá trình triển khai, cùng với tăng cường tuyên truyền, giải ngân cho các đối tượng vay vốn, NHCSXHhuyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện và các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nhiều lao động, hỗ trợ phát triển ngành nghề, từ đó góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến 20 tháng 5 năm 2022, NHCSXHhuyện đã giúp cho 684dự án được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, qua đó có gần 700 lao động được tạo việc làm ổn định. Hầu hết các dự án vay vốn được đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển nghề phụ, nghề truyền thống và kinh doanh tổng hợp.

Trong tổng số các dự án cho vay, dự án thuộc kinh tế hộ gia đình chiếm đa số, tập trung ở vùng nông thôn, chủ yếu thu hút lực lượng lao động nông nghiệp nhàn rỗi. Đến 20 tháng 5 năm 2022, dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt trên 29tỷ đồng, với 684 khách hàng còn dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm.

Người dân nhận vốn vay ngay tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuyên Hóa.

Hiện nay, chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm thực hiện theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 11 năm 2019 với nhiều ưu đãi thuận lợi cho người lao động như: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Để chính sách tín dụng này tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian tới, Ngân hàng Chình sách xã hội, các ban, ngành cần quan tâm, xem xét cấp thêm nguồn vốn cho chương trình cho vay giải quyết việc làm, làm cơ sở để đơn vị thực hiện giải ngân theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, từ đó giúp các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm trong việc duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh; Ưu tiên cho vay các cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm, đặc biệt là việc làm phi nông nghiệp; ưu tiên cho vay đối với lao động là người khuyết tật, lao động thanh niên, phụ nữ nông thôn.

Chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm cũng cần đổi mới hoạt động, các hội, đoàn thể lồng ghép hoạt động tín chấp nguồn vốn với các chương trình khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Tại Tuyên Hóa, các hộ vay vốn từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của NHCSXH huyệnđã sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình; góp phần giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xác định vốn vay giải quyết việc làm là một trong những kênh quan trọng hỗ trợ người dân có thêm “cần câu” để thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, những năm qua, NHCSXH huyện Tuyên Hóa đã triển khai đầy đủ, kịp thời và công khai các chính sách liên quan đến chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến 15 Điểm giao dịch xã trên địa bàn huyện; phối hợp với các phòng, ban, hội, đoàn thể cấp huyện xuống xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn.

NHCSXH huyện xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, chuyển tải nguồn vốn kịp thời đến với đối tượng thụ hưởng và tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn nhằm mang lại hiệu quả; Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ cho vay và triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo liên quan đến chương trình cho vay giải quyết việc làm đến cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể; qua đó nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp quản lý, hướng dẫn, thẩm định đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và sử dụng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Hiện, nguồn vốn vay giải quyết việc làm bổ sung hàng năm đang rất ít, nhưng nhu cầu sử dụng nguồn vốn này ở Tuyên Hóa còn rất nhiều. Đến 20/5/2021 dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đạt hơn 29 tỷ đồng với 684 khách hàng vay. Nguồn vốn chủ yếu đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh buôn bán; giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thất nghiệp, thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã thực sự mang lại hiệu quả tạo ra nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống người dân. Để đáp ứng nguồn vốn vay cho người dân, thời gian tới NHCSXH mong muốn các cấp quan tâm, tạo điều kiện và hàng năm chuyển bổ sung nguồn vốn cho vay từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện sang NHCSXH để thực hiện cho vay đạt hiệu quả.

Để giúp người dân tiếp cận thuận lợi và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với NHCSXH tỉnh, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn từ Quỹ Quốc gia về GQVL thông qua nhiều hình thức, để người dân biết quy trình vay vốn và đăng ký tham gia khi có nhu cầu. Đến nay, nguồn vốn của chương trình mang lại hiệu quả rất tích cực, chất lượng tín dụng an toàn, vì tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn thấp.

Gia đình anh Trần Văn Đồng, thôn Kim Lũ 1, trước đây là hộ nghèo ở xã Kim Lũ. Từ khi anh quyết định vay 59 triệu đồng từ nguồn vốn GQVL của NHCSXH để cải tạo đồi hoang trồng rừng keo lai và chăn nuôi trâu sinh sản, ngoàira anh còn trồng thêm một số giống cây ăn quả và nuôi thêm lợn, gà tăng thêm thu nhập cho gia đình. Anh Đồng cho biết với 2,5 ha cây keo lai mỗi vụ anh thu nhập trên 50 triệu đồng trừ chi phí.

Nghị định 74 có một số điểm mới đáng chú ý là, mức vay được nâng lên tối đa 100 triệu đồng đối với người lao động; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vay mức tối đa 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thời hạn cho vay nâng lên tối đa 120 tháng. Về đối tượng vay vốn chương trình cho vay GQVL không thay đổi so với trước.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã phân bổ 1.200 triệu đồng để bổ sung vào nguồn vốn cho vay GQVL của huyện.NHCSXH tỉnh đã huy động và bổ sung cho huyện 1.200 triệu đồng. Đồng thời, nguồn vốn Trung ương bổ sung là 6.000 triệu đồng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Khi được giao vốn, phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tích cực giải ngân. Việc bổ sung thêm vốn, tăng hạn mức, thời hạn cho vay vừa làm tăng cơ hội tiếp cận, vừa giúp phát huy hiệu quả nguồn vốn vay của người dân địa phương.

Hải Dương

Các tin khác