ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2008

  • Tổng 6.264.528

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA NĂM 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp dưới tác động của nhiều nhân tố, nhất là do đại dịch Covid - 19, ở trong nước, trong tỉnh nói chung, địa bàn huyện Tuyên Hóa nói riêng tình hình ANTT tiếp tục được giữ vững ổn định; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp; việc kiểm soát đại dịch Covid - 19 tuy còn nhiều khó khăn nhưng tiến triển tích cực. Các vụ việc xẩy ra liên quan đến ANTT đã được tham mưu, hướng dẫn giải quyết dứt điểm, không để phát sinh phức tạp hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Ban chỉ đạo 138 huyện đã đề ra nhiều giải pháp, ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn 18 xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã chỉ rõ, chấn chỉnh những việc chưa làm được, hướng dẫn Công an xã, thị trấn thực hiện các nội dung công tác xây dựng phong trào theo đúng quy định, đúng bài bản chính quy. Từ đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Tuyên Hóa được duy trì thực hiện có nề nếp và ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, gia tăng tại xã Thanh Hóa, Công an huyện đã tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện ban hành Kế hoạch số 01/BCĐ ngày 21/12/2021 về việc mở đợt tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Thanh Hóa và tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 138 huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. UBND xã, thị trấn kiện toàn Ban tuyên truyền pháp luật, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên khắp địa bàn các thôn, bản, tiểu khu. Nội dung tuyên truyền được xây dựng đúng trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu. Hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị họp dân, qua hệ thống loa truyền thanh các xã, các trường học và thực hiện vận động cá biệt nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hiểu biết, chấp hành và tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong năm 2021, do dịch bệnh Covid - 19 điễn biến phức tạp nên Công an huyện đã chủ trì biên tập thành các tin, bài, in thành đĩa CD chuyển cho các xã, thị trấn để phát trên hệ thống loa phát thanh của các thôn, bản, tiểu khu. Tổ chức họp dân tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia bỏ phiếu tố giác tội phạm tại 196 điểm, có 33.446 lượt người tham gia. Triệu tập gọi hỏi răn đe 568 lượt đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước dân 29 đối tượng. Quản lý chặt chẽ số đối tượng tù đặc xá, tù tha về tái hòa nhập cộng đồng.

Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua rà soát, thanh loại hiện có 46 mô hình có hồ sơ, hoạt động có hiệu quả. Hiện nay, các mô hình duy trì sinh hoạt định kỳ, có Công an xã, thị trấn phụ trách thôn, bản, tiểu khu tham gia; hồ sơ được củng cố và bổ sung đầy đủ. Trong năm 2021 xây dựng mới 03 mô hình: “Thôn tự quản về ANTT tại thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa; mô hình “Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy” tại thôn Tiền Phong, xã Lâm Hóa; mô hình “Cựu chiến Binh làm công tác ANTT” tạo thôn Sảo Phong, xã Phong Hóa; nhân rộng 02 mô hình “Họ giáo tự quản về ANTT” tại họ giáo Đò Vàng, xã Lê Hóav à mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa.

Lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn và thường xuyên được hướng dẫn nghiệp vụ. Đã hoàn thành việc bố trí, sử dụng Công an xã bán chuyên trách theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách hiện có 121 đồng chí bố trí tại 121 thôn, bản, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng phong trào. Lực lượng bảo vệ dân phố có 01 ban, với 29 thành viên. Hội đồng bảo vệ ANTT cấp xã có 19 Hội đồng, với 197 thành viên; Ban chỉ đạo 138 cấp xã có 19 Ban, với 254 thành viên; Ban ANTT các thôn, bản, tiểu khu có 111 Ban, với 765 thành viên..  đã kiện toàn, bổ sung quy chế hoạt động, duy trì sinh hoạt định kỳ, hồ sơ đảm bảo. Các CQDN, nhà trường kiện toàn lại lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách đủ về số lượng và chất lượng theo đúng quy định, lực lượng bảo vệ chuyên trách hiện có 08 đồng chí, bảo vệ bán chuyên trách 91 đồng chí. Lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách nhìn chung hoạt động hiệu quả, thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ ANTT.

Duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành giữa Công an với các ngành, đoàn thể cấp xã về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng Công an các xã, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng an ninh ở cơ sở, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Duy trì thực hiện nghiêm túc Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và công tác thi đua khen thưởng trong phong trào.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn còn có một số hạn chế, khó khăn: Một số nơi cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, vẫn còn tư tưởng ỷ lại cho lực lượng Công an. Mô hình tự quản trong phong trào bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo xây dựng chưa nhiều, một số mô hình hiệu quả hoạt động chưa cao. Công tác phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành giữa lực lượng Công an - Mặt trận và các tổ chức thành viên hoạt động chưa thường xuyên, phối hợp chưa đồng đều. Kinh phí hỗ trợ cho việc xây dựng mô hình làm công tác ANTT chưa có, chủ yếu trích từ nguồn chi thường xuyên của các xã nên còn gặp nhiều khó khăn, chưa tạo được sự khích lệ động viên cho các mô hình hoạt động hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 huyện và các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng và các kế hoạch của công an cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào, đảm bảo giữ vững ANQG, TTATXH trong mọi tình huống.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, điều chỉnh nội dung, hình thức, quy mô hoạt động của các mô hình cho phù hợp; chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình trong vùng đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số, những nơi phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn yếu. Có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các mô hình và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở để hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở về tổ chức củng như có kinh phí để các mô hình tự quản hoạt động. Lực lượng Công an xây dựng phong trào từ huyện đến xã phải tích cực phát huy vai trò tham mưu nòng cốttrong công tác xây dựng phong trào; bám sát chức năng nhiệm vụ, bám sát địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc Quyết định 521/TTg của Thủ tướng chính phủ về lấy ngày 19/8 làm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Xác định đây là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, là nội dung quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Cần phải triển khai sâu rộng, có sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và cán bộ nhân dân trên địa bàn cùng tham gia, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện không ngừng phát triển, vững mạnh./.

                                                                                                                                               Hà Thuỷ

Các tin khác