ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2042

  • Tổng 6.264.562

Xã Thuận Hóa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật   Tin mới
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở chính quyền cơ sở giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, nhất là trong giai đoạn xây dựng Nhà...
Xem tiếp