ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 28

  • Tổng 5.968.366

Thông tin về các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Danh sách tên phòng, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử liên hệ của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện

 .

2. Các phòng, ban, đơn vị

TT

Tên phòng, đơn vị

Số điện

liên hệ

Địa chỉ mail công vụ

Ghi chú

1

Phòng Nội vụ

(0232)3 683 385

pnv.th@quangbinh.gov.vn

 

2

Phòng Tư pháp

(0232)3 685 168

ptp.th@quangbinh.gov.vn

 

3

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

(0232)3 684113

pktht.th@quangbinh.gov.vn

 

4

Phòng Tài nguyên môi trường

(0232)3 684 122

ptnmt.th@quangbinh.gov.vn

 

5

Phòng Thanh tra

(0232)3 684 308

pttra.th@quangbinh.gov.vn

 

6

Phòng Lao động TB&XH

(0232)3 683 777

pldtbxh.th@quangbinh.gov.vn

 

7

Phòng Nông nghiệp &PTNT

(0232)3 684 282

pnnptnt.th@quangbinh.gov.vn

 

8

Phòng Y tế

(0232)3 684 538

pyt.th@quangbinh.gov.vn

 

9

Phòng Tài chính - Kế hoạch

(0232)3 684 614

ptckh.th@quangbinh.gov.vn

 

10

Phòng Giáo dục - đào tạo

(0232)3 685 218

pgd.th@quangbinh.gov.vn

 

11

Phòng Văn hóa - thông tin

(0232)3 684 543

pvhtt.th@quangbinh.gov.vn

 

12

BQL Công trình công cộng

(0232)3 684 717

bqlctcc.th@quangbinh.gov.vn

 

13

BQL đầu tư xây dựng và PT quỹ đất

(0232)3 684 055

bqlda.th@quangbinh.gov.vn

 

14

Trung tâm văn hóa thông tin và truyền thanh

(0232)3 684 006

ttvhtt.th@quangbinh.gov.vn

 

15

TT Dịch vụ nông nghiệp

 

trkn.th@quangbinh.gov.vn

 

16

Trung tâm giáo dục dạy nghề

(0232)3 683 177

ttdn.th@quangbinh.gov.vn

 

17 BQL rừng phòng hộ   bqlrph.th@quangbinh.gov.vn  

 

Các tin khác