ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 226

  • Tổng 877.768

Lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 .

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 Chánh Văn phòng:Ông Lê Minh Huệ

 Điện thoại: (0232)3 684178

 Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Thanh Phương

 Điện thoại: (0232)3 683559

 Phó Chánh Văn phòng:Ông Đinh Xuân Trường

 Điện thoại: (0232)3 684009

 Phó Chánh Văn phòng: Bà Hà Thị Thủy

 Điện thoại: (0232)3 684088

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 Trưởng phòng:Ông Nguyễn Thành Trung

 Điện thoại: 0912589223

 Phó Trưởng phòngÔng Nguyễn Anh Tuấn

 Điện thoại: 0915554338

 Phó Trưởng phòng:Ông Trần Mạnh Lực

 Điện thoại: 0946740732

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 Trưởng phòng:Ông Hoàng Xuân Hải

 Điện thoại: 0912819892

 Phó Trưởng phòngÔng Hồ Duy Phi

 Điện thoại: 0912760373

 Phó Trưởng phòng:Ông Đặng Thế Tài

 Điện thoại: 0973544832

Phòng Nội vụ

 Trưởng phòng:Ông Nguyễn Tri Phương

 Điện thoại: 0982026769

 Phó Trưởng phòngBà Hồ Thị Hoài Thu

 Điện thoại: 0918899067

Phòng Tư Pháp

 Trưởng phòng:Ông Hà Minh Thuận

 Điện thoại: 0905117816

 Phó Trưởng phòng: Ông Lê Thanh Phú

 Điện thoại: 0944274333

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

 Trưởng phòng:Ông Lương Công Đức

 Điện thoại: 0916811678

 Phó Trưởng phòngÔng Nguyễn Thảo Hằng

 Điện thoại: 0915557167

 Phó Trưởng phòng:Bà Lê Thị Mười

 Điện thoại: (0232)3 683777

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 Trưởng phòng:Ông Nguyễn Văn Đình

 Điện thoại: 0988144103

 Phó Trưởng phòngÔng Nguyễn Quốc Tuấn

 Điện thoại: 0916589401

 Phó Trưởng phòng:Ông Nguyễn Hữu Quỳnh

 Điện thoại: 0888690555

Thanh tra huyện

 Chánh thanh tra:Ông Lê Xuân Thịnh

 Điện thoại: 0912670559

 Phó Chánh thanh traÔng Trần Mạnh Hùng

 Điện thoại: 0855367686

Phòng Văn hóa và Thông tin

 Trưởng phòng:Ông Nguyễn Xuân Tình

 Điện thoại: 0942062684

 Phó Trưởng phòngÔng Trần Mạnh Hùng

 Điện thoại: 0912549548

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 Trưởng phòng:Ông Hoàng Văn Phúc

 Điện thoại: 0912123101

 Phó Trưởng phòngÔng Mai Xuân Minh

 Điện thoại: 0919822973

 Phó Trưởng phòng:Ông Hoàng Minh Chiến

 Điện thoại: 0911377928

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Trưởng phòng:Ông Đinh Xuân Thương

 Điện thoại: 0982027677

 Phó Trưởng phòngÔng Cao Vũ Đăng

 Điện thoại: 0916918246

 Phó Trưởng phòng:Ông Đoàn Quyết Thắng

 Điện thoại: 0818272577

Phòng Y tế

 Trưởng phòng:Ông Lê Quý Lãm

 Điện thoại: 0915272473