ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 764

  • Tổng 6.169.815

Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06/CP tháng 5 năm 2024
Xem tiếp
Tuyên Hoá: Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và Đề án 06
Ngày 10/5, huyện Tuyên Hoá tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 nhằm rà soát, đánh giá lại kết quả đạt được trong thời gian qua, triển khai các giải pháp thực hiện trong năm 2024. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng...
Xem tiếp
Tài liệu Hội nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh Chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024
Xem tiếp
TUYÊN HOÁ ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ

Hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua huyện Tuyên Hoá đã quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành từ huyện đến cơ sở.

Xem tiếp
Tập huấn các nội dung chuyển đổi số
Ngày 12/12, UBND huyện Tuyên Hoá phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tinh tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung chuyển đổi số cho thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện và công chức phụ trách các xã, thị trấn. Dự và chỉ đạo tập huấn có đổng chí Hồ Vũ Thường, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường...
Xem tiếp
1 2 »