ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2128

  • Tổng 6.264.648

Báo cáo tình hình số hoá TTHC và giải trình hồ sơ quá hạn tháng 5 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

/documents/45532/0/BC+s%E1%BB%91+ho%C3%A1+v%C3%A0+gi%E1%BA%A3i+tr%C3%ACnh+h%E1%BB%93+s%C6%A1+qu%C3%A1+h%E1%BA%A1n+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2023.pdf/654855aa-a4a7-1199-8139-762a155634bf?t=1689585628489

Các tin khác