ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 664

  • Tổng 6.169.715

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14 - HĐND HUYỆN - KHÓA XX, (03/5/2024)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

I. Công tác cán bộ

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

2. Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Tờ trình của Chủ tịch HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thông qua Tờ trình bầu ban kiểm phiếu.

- Dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Miễn nhiệm nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026;

4. Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện

- Thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hà Văn Đông.

II. Thông qua các tờ trình, báo cáo

1. Tờ trình đề nghị thông qua Dự thảo Nghị quyết về giao nhiệm vụ cho UBND huyện thực hiện một số nội dung trong dự toán chi ngân sách năm 2024;

2. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết danh dục công trình thuộc nguồn vốn vượt thu năm 2022 ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã hoàn thành nông thôn mới.

3. Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nội dung phát sinh đột suất giữa hai kỳ họp đã trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến (sau kỳ họp thứ 13 đến kỳ họp thứ 14 HĐND huyện).

4. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về các báo cáo, dự thảo nghị quyết có liên quan trình tại kỳ họp.

III. Thông qua dự thảo nghị quyết

1. Dự thảo Nghị quyết về giao nhiệm vụ cho UBND huyện thực hiện một số nội dung trong dự toán chi ngân sách năm 2024;

2. Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết danh dục công trình thuộc nguồn vốn vượt thu năm 2022 ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã hoàn thành nông thôn mới.

 

Các tin khác