ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 705

  • Tổng 6.169.756

NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN - KỲ HỌP THỨ 14

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Nghị quyết kỳ họp thứ 14:

1.  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

2.  Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  3.  Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026;

4.  Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5.  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hà Văn Đông.

6.  Nghị quyết về giao nhiệm vụ cho UBND huyện thực hiện một số nội dung trong dự toán chi ngân sách năm 2024;

7.  Nghị quyết phân bổ chi tiết danh dục công trình thuộc nguồn vốn vượt thu năm 2022 ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã hoàn thành nông thôn mới.

Các tin khác