ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

125 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 50

  • Tổng 5.968.388

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất ở 04 thửa đất thuộc Dự án Phát triển quỹ đất tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

/documents/45532/0/Thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-DGTS%2825.12.2023_17h52p23%29_signed.pdf/cdd24d68-20cf-1ef5-c3b1-596ea00eee3f?t=1703573978609