ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2059

  • Tổng 6.264.579

Tuyên Hóa hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về triển khai, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029, đến ngày 10/4/2024, 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội Mặt trận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã thực hiện đúng theo nội dung, hướng dẫn được đề ra và biểu quyết những nội dung quan trọng tại Đại hội.

Đại hội Mặt trận xã phong Hoá

Tại Đại hội cấp cơ sở đã hiệp thương, cử 610 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó có 439 đại biểu tái cử, đạt tỷ lệ 71,96%; số đại biểu là người ngoài đảng đạt 27,37%; số đại biểu nữ chiếm 35,57%; đại hội đã hiệp thương cử139 đại biểu chính thức, 19 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Tuyên Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng.

 Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước ở địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở thành công là tiền đề tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Tuyên Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào tháng 5/2024.

                                                                          Thương Huyền

Các tin khác