ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

126 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2032

  • Tổng 6.264.552

Đảng bộ Tuyên Hóa tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhìn lại một năm nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tuyên Hóa phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trong năm 2022. Có thể khẳng định rằng, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức do tình hình chung của đất nước, của tỉnh và những khó khăn đặc thù của một huyện miền núi. Đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả hàng hóa tăng cao… đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, sản xuất của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp. Song với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành một cách khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu đã vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, góp phần tạo đà, tạo thế để huyện Tuyên Hóa ngày càng phát triển bền vững.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 10,94%. Sản xuất nông nghiệp được mùa, tổng sản lượng lương thực trên 23,5 ngàn tấn, vượt 27,4% kế hoạch năm. Tổng đàn gia súc dần phục hồi sau dịch bệnh, tăng so với cùng kỳ. Trồng rừng kinh tế của huyện tiếp tục phát triển mạnh, thu nhập từ trồng rừng đạt trên 122 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện một cách vững chắc, từng bước đi vào chiều sâu, huyện đang đề nghị tỉnh công nhận thêm 01 xã đạt chuẩn, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 10/18 xã. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 13,98%; giá trị thương mại, dịch vụ tăng 13,80% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 200,4 tỷ đồng, đạt 234,3% kế hoạch, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Công tác quản lý Tài nguyên & Môi trường được chú trọng. Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng Đồ án quy hoạch chung đô thị Tiến Hóa đến năm 2040.

           

Trong năm 2022, huyện đã tổ chức thành công các hoạt động như: Lễ Tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)... được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, được dư luận đánh giá cao. Chỉ đạo tốt việc sáp nhập các trường học theo kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đảm bảo chất lượng dạy và học. Trong năm, có 02 trường đạt chuẩn quốc gia, toàn huyện có 51/67 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 76,12%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Duy trì vững chắc 19/19 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87%; 90,76% thôn, bản, tiểu khu được công nhận khu dân cư văn hóa và 98,26% cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm tiếp tục chuyển biến tích cực. Chỉ tiêu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt cao, với 575 lao động xuất cảnh, đạt 144% kế hoạch, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,1 triệu đồng, tăng 3,8 triệu đồng so với năm 2021. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,9%. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm trên cả 3 tiêu chí. Hoàn thành tốt cuộc Diễn tập Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 được Quân khu IV và Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh đánh giá cao. Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai khá toàn diện. Tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và Nhân dân ổn định, đoàn kết, thống nhất. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được kịp thời quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa.Thường trực Huyện ủy đã thành lập 03 đoàn công tác làm việc với các xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Hoàn thành tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 cấp huyện và cấp cơ sở. Quan tâm việc kết nạp đảng viên mới đạt kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Trong năm, đồng chí Bí thư Huyện ủy tổ chức 01 cuộc đối thoại; đồng chí Chủ tịch UBND huyện tổ chức 03 cuộc đối thoại để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phản ánh của Nhân dân. Công tác dân vận được chú trọng với 185 mô hình dân vận khéo được đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước và các chương trình an sinh xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong điều kiện còn gặp không ít khó khăn, thách thức, những kết quả nêu trên là rất đáng trân trọng và phấn khởi. Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần phải có các giải pháp khắc phục, giải quyết trong thời gian tới, đó là: Kết quả thực hiện các đề án về phát triển kinh tế - xã hội huyện chưa rõ nét; xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn lúng túng, bị động. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai một số nơi chưa chặt chẽ. Thu ngân sách đạt cao nhưng chưa thực sự vững chắc, một số khoản thu còn thấp, nợ đọng thuế còn lớn. Một số nơi còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở có mặt còn thiếu chủ động, quyết liệt. Một số cán bộ, đảng viên giữ chức vụ vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng.

Năm 2023, năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tạo đà bứt phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra. Dự báo có những thời cơ, thuận lợi mới, song cũng có không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trước hết, cần xác định và tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chú trọng rà soát các chỉ tiêu, lĩnh vực còn đạt thấp, chuyển biến còn chậm để có chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hơn nữa. Quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, lựa chọn để xây dựng một số sản phẩm OCOP đặc trưng của huyện Tuyên Hóa. Quy hoạch gắn với có giải pháp phát triển chăn nuôi tập trung gắn với công tác kiểm soát dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Khai thác, sử dụng có hiệu quả Cụm công nghiệp Tiến Hóa. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của huyện. Thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân.

Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong những năm qua, với truyền thống đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, cùng quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, nhất định chúng ta sẽ tranh thủ tốt mọi thời cơ, thuận lợi, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu đưa huyện Tuyên Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Hoài Nam ( Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa)

Các tin khác