ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 831

  • Tổng 1.053.769

Tuyên Hoá: Triển khai các Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030”; “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021- 2030”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Tuyên Hoá vừa phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030”; Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021- 2030”, gọi tắt là Chương trình 387 và Chương trình 677.

Sau 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực, nhiệt tình của các cấp ủy đảng, chính quyền và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện, đạt được những kết quả đạt quan trọng về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương.

Mô hình “gia đình học tập” đã có tác động tích cực đến các thành viên trong gia đình, đa số đã có nhận thức đúng đắn về vai trò của học tập đối với đời sống xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực với lao động, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm ăn để thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.

   Tuy nhiên, do đời sống kinh tế của nhân dân còn khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu; trình độ nhận thức chưa đồng đều của bộ phận lao động nông thôn, nhu cầu học tập của người dân chưa cao nên việc huy động học tập tập trung gặp nhiều khó khăn. Nội dung và hình thức học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng chưa phong phú, chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia. Việc học tập từ xa, học tập qua mạng còn hạn chế do một số người dân, hộ dân chưa có điều kiện tiếp cận.

Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm triển khai đại trà và bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai giai đoạn 2016-2020. Với mục tiêu: Thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng huyện Tuyên Hóa trở thành huyện học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của 2 Quyết định: Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030”; Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021- 2030”, gọi tắt là Chương trình 387 và Chương trình 677 do Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trình bày.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Vũ Thường - HUV - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện nhấn mạnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình “Công dân học tập”, Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021- 2030. Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống báo chí, bản tin, các trang tin điện tử của Hội Khuyến học các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tuyên truyền trong các cơ quan, tổ chức, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Phát động phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng mô hình “Công dân học tập” trong phạm vi toàn huyện.

Tổ chức các hội nghị, tập huấn quán triệt Chương trình, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Chính phủ liên quan đến đổi mới giáo dục, đào tạo, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” cho những đối tượng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, phù hợp với trình độ học vấn và đặc điểm nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị trong việc phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình 387 và Chương trình 677 trên địa bàn. Đồng thời đề nghị Hội khuyến học huyện Tuyên Hoá tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình “Công dân học tập”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình “Công dân học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hà Thuỷ

Các tin khác