ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 56

  • Tổng 936.491

Tập huấn sử dụng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử cho cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến của các phòng chuyên môn, đơn vị ở huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, công tác cải cách TTHC ở huyện Tuyên Hoá đã có nhiều chuyển biến, đạt được một số kết quả đánh ghi nhận, song vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc tiếp cận các phần mềm, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính. Một số phòng ban, đơn vị, xã, thị trấn chỉ đạo xử lý hồ sơ tồn đọng và cập nhật hồ sơ lên hệ thống còn thiếu quyết liệt; một số cán bộ, công chức thực hiện còn chậm, chưa thành thạo dẫn đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính chậm, để tồn đọng trên hệ thống còn nhiều, việc số hoá hồ sơ thủ tục hành chính chưa được quan tâm thực hiện làm ảnh hưởng đến kết quả chung của huyện.

Xuất phát từ thực tế đó, việc tổ chức lớp tập huấn sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử là rất cần thiết. Qua hướng dẫn, trao đổi của các báo cáo viên để giúp cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị ở huyện, UBND các xã, thị trấn nắm được kỹ năng khai thác, sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử và các chức năng liên quan đến công tác số hóa, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến, phục vụ triển khai thực hiện Quy trình số hóa theo quy định tại Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tửQuyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhìn chung quá trình tập huấn, các giảng viên của Văn phòng UBND tỉnh,m Sở TT&TT đã nhiệt tình truyền đạt, hướng dẫn, giúp đỡ các học viên nắm vững và thực hành các nội dung sử dụng phân hệ Kho quản lý dữ liệu điện tử; cán bộ, công chức tham gia đã nắm được các nội dung truyền đạt và thực hành được các bước của phần mềm. Sau hội nghị tập huấn, các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức thực hiện, sử dụng Khoquản lý dữ liệu điện tử ngay tại đơn vị, địa phương mình đảm bảo theo thời gian, kế hoạch của UBND tỉnh.

H.T

Các tin khác