ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 304

  • Tổng 1.184.065

BAN CHỈ ĐẠO 138 HUYỆN TUYÊN HOÁ TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ TIẾN HOÁ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

     Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khách 2/9, 17 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ  an ninh tổ quốc (ANTQ), ngày 12/8/2022, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Tiến Hoá. Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh, đồng chí Hồ Vũ Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ công an huyện, công an xã và bà con nhân dân xã Tiến Hoá.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Tiến Hoá nói riêng, huyện Tuyên Hóa nói chung đã có những chuyển biến tích cực, là yếu tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; xuất hiện nhiều tấm gương sáng, kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm của lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở; góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Tiến Hoá hiện là một trong ba xã trọng điểm phức tạp về ANTT của huyện Tuyên Hoá, là địa bàn tập trung đông dân cư, có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh lớn đóng chân; chợ Cuồi là trung tâm giao thương của 6 xã vùng dưới của huyện..., bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp tích cực; đặc biệt là sự tham gia đông đảo của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nên tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được giữ vững, ổn định, nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào. Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Mô hình Camera phòng chống tội phạm; Nhóm nhân dân tự quản; Họ giáo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu. Đặc biệt mô hình Camera phòng chống tội phạm làm điểm tại thôn Tam Đa hoạt động mang lại hiệu quả tốt, đã nhân rộng 12/12 thôn trên địa bàn, hiện có 106 mắt Camera. Ban an ninh thôn chợ Cuồi hoạt động tích cực, thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; có nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được các cấp tặng thưởng ... đề nghị tiếp tục được nhân rộng phát huy trong thời gian tới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn xã đảm bảo giữ vững, ổn định; 02 năm liên tục (2020, 2021) được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phts niểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện đã chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiến Hoá đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tiến Hoá tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số nội dung nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã trong thời gian tới.

 Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của Bộ Công an, của tỉnh, huyện về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, của địa phương, nâng cao cảnh giác và trách nhiệm của quần chúng trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Thường xuyên duy trì và tổ chức phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn dân cư, nhất là nơi trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình và điển hình tiên tiến để tập hợp, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để huy động tổng thể nguồn lực và sự sáng tạo của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT và phòng chống tội phạm. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trong những năm tới.

                                                                                                                                                                                  H.T

Các tin khác