ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

114 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 433

  • Tổng 4.989.899

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Ngày 31/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch UBMT huyện; trưởng, phó các ban, Văn phòng Huyện ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, các phòng và tương đương thuộc UBND huyện; trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; các đồng chí chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo công an huyện; bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn.

    

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí được nghe đồng chí Cao Xuân Tín - Huyện ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trực tiếp truyền đạt những nội dung chính, kết quả của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương 5 cũng đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đất đai; siết chặt kỹ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng…Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người dân nông thôn; phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

                                                                                                                                                 Kim Cúc

Các tin khác