ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 651

  • Tổng 777.260

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa tổ chức tập huấn cho thành viên là Chủ tịch UBND xã, cán bộ Ban giảm nghèo, 4 tổ chức chính trị xã hội cấp xã nhận uỷ thác, trưởng thôn và ban quản lý tổ TK&VV.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm ngày một nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng về việc tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với chính sách tín dụng xã hội. Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2022, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa tổ chức tập huấn cho thành viên là Chủ tịch và cán bộ Ban giảm nghèo, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội ND, Chủ tịch Hội CCB, Đoàn Thanh Niên, tổ trưởng tổ TK&VV 09 xã trên địa bàn huyện Tuyên Hoá, với 13 lớp và 407 lượt người tham gia.