ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

114 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 737

  • Tổng 4.780.523

Thị trấn Đồng Lê: Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/8/2023, UBND thị trấn Đồng Lê đã tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Vũ Thường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện.

Thị trấn Đồng Lê là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Tuyên Hóa, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển thì tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an thị trấn phát huy vai trò nòng cốt, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tích cực và đặc biệt là sự tham gia đông đảo của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nên tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn Đồng Lê luôn được giữ vững, ổn định, nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất.

Quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với những hình thức và nội dung phong phú, đa đạng, nhiều mô hình, tổ tự quản trong phòng, chống tội phạm được xây dựng và phát huy tác dụng như mô hình “Came ra phòng chống tội phạm”, mô hình “Kết nối zalo - Bình yên khu dân cư”, “Chi hội cựu chiến binh tiểu khu Lưu Thuận với công tác giáo dục, giúp đỡ cộng đồng”, “Mô hình phối hợp CA - Dân vận đảm bảo ANTT tại địa bàn”… Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Do đó trong những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở thị trấn Đồng Lê luôn được xếp loại khá trở lên.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hồ Vũ Thường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện đã chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Đồng Lê đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số nội dung nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị trấn trong thời gian tới.

 Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của Bộ Công an, của tỉnh, huyện về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, của địa phương, nâng cao cảnh giác và trách nhiệm của quần chúng trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình và điển hình tiên tiến để tập hợp, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để huy động tổng thể nguồn lực và sự sáng tạo của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT và phòng chống tội phạm.

Hà Thuỷ

Các tin khác