ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1092

  • Tổng 783.940

Đề án 06 - Bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi công nghệ số

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 6). Đề án có phạm vi và tầm ảnh hưởng rộng tới nhiều ngành, địa phương và lĩnh vực.

Đề án 06 của Chính phủ đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớnvà mục tiêu  ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến nâm 2030 để hướng tới 5 nhóm tiện ích như sau: (1) Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; (2) Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Ngoài mục tiêu tổng quát nêu trên, trong từng giai đoạn, Đề án cũng chỉ ra những mục tiêu cụ thể như:Duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia(CSDLQG) về dân cư để tạo lập tài sản, tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số để CSDLQG về dân cư bảo đảm kế thừa, đáp ứng được nhu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu dân cư số.Triển khai hoàn thiện hệ thống CSDLQG về dân cư, Căn cước công dân, phát triển hệ thống định danh và xác thực điện tử; tối ưu, nâng cấp hệ thống bảo đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệuvới các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành để giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyếnphục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp về nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Xác định việc thực hiện đề án 06 là một trong những công tác trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp, ngay từ khi nhận được Kế hoạch của UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UIBND huyện, Công an huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 07/3/2022vềtriển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, đồng thời thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 mà trong đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng, Trưởng Công an huyện là Tổ phó thường trực, các thành viên tổ công tác là người đứng đầu các Phòng, ban, ngành: Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn Hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Bảo hiểm xã hội, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác từ xã đến thôn, bản, tiểu khu.Đến nay đã có 19/19 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác tại địa bàn cấp xã.

Giữ vai trò thường trực Đề án 06 của huyện, Công an huyện Tuyên Hóađã triển khai nhiều nhiệm vụ cấp bách để chuẩn bị nền tảng vững chắc cho việc thực hiện Đề án 06, cụ thể đã xây dựng Kế hoạch số 439/KH-CAH, ngày 16/3/2022 về Tổng rà soát dữ liệu dân cư và Thông báo số định danh cá nhân cho công dân trên địa bàn toàn huyện, nhằm đảm bảo dữ liệu thông tin dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ các nhiệm vụ được giao tại đề án 06, nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến và kết nối, chia sẽ dữ liệu với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn toàn huyện; thông qua công tác Tổng rà soát dữ liệu dân cư và Thông báo số định danh cá nhân cho công dân để đánh giá tình hình, thực trạng, đề ra giải pháp làm sạch dữ liệu thông tin của từng công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú và các nhiệm vụ khác. Đảm bảo 100% công dân trên toàn huyện được thu thập dữ liệu dân cư, được cấp CCCD và thông báo số định danh cá nhân. Theo đó, tính đến ngày 30/4/2022, có 98% công dân trên địa bàn huyện được rà soát và thông báo số định danh cá nhân theo quy định.

Song song với công tác rà soát dư liệu dân cư và thông báo số định danh cho công dân, Công an huyện Tuyên Hóa đã xây dựng Kế hoạch số 546/KH-CAH ngày 05/4/2022về Cấp thẻ Căn cước công dân và định danh điện tửcho công dân trên toàn huyện trong năm 2022.  Trong đó,chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục thực hiện công tác cấp Căn cước công dân cho người dân trong độ tuổi, trong đó nhóm ưu tiên là các cháu sinh năm 2004 và 2007 độ tuổi sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp và kỳ thi tốt nghiệp THPT; qua đó đã phối hợp với Phòng Giáo dục đào tào huyện Tuyên Hóa và các Trường THPT, THCS cấp lưu động cho 569 em.

 Theo lộ trình của Đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử, giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Hiện nay, Bộ Công an đã kết nối với dữ liệu bảo hiểm xã hội và công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử để khám bệnh bảo hiểm tại các cơ sở y tế. Các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, an sinh xã hội... tiếp tục được nghiên cứu, tích hợp để thực hiện các yêu cầu đa dạng của người dân trên các lĩnh vực.

Ngoài ứng dụng nổi bật với thẻ CCCD gắn chip, Bộ Công an đã thực hiện cấp thêm tài khoản định danh điện tử cho người dân thông qua cấp CCCD, điều này giúp gia tăng thêm tiện lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường online. Trong tháng 5/2022, Nghị định về định danh và xác thực điện tử sẽ ra đời, tạo cơ sở pháp lý để người dân sử dụng định danh điện tử trên các lĩnh vực; đồng thời, ngành Công an đang triển khai cấp định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc, trước mắt ưu tiên cấp cho những người làm CCCD, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, những người được hưởng chính sách an sinh xã hội... để xác thực phục vụ ngay các kỳ thi sắp tới và việc triển khai các gói an sinh xã hội của Chính phủ.

Với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Lực lượng Công an trên toàn quốc nói chung và Công an huyện Tuyên Hóa nói riêng sẽ trước sau như một, bám sát tinh thần này, làm một cách quyết liệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mong nhân dân trên địa bàn toàn huyện sát cánh, ủng hộ lực lượng Công an và các ngành chức năng từng bước thực hiện thành công các nội dung của Đề án 06, đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án.

                                                                                                                                Văn Lương

Các tin khác