ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 583

  • Tổng 1.180.842

UBND huyện Tuyên Hóa: Tổ chức Hội nghị triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 06/3/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư năm 2023. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Nam Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hồ Vũ Thường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Đinh Tiến Dũng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021 - 2025; Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế Khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa, Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

           

Thời gian qua, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19, dịch bệnh trên gia súc và biến động thị trường giá cả … Song xác định việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai 03 Chương trình MTQG: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bao trùm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG  huyện giai đoạn 2021 - 2025 cùng các ban, ngành địa phương đã tập trung chỉ đạo, thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt cao; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến hết tháng 1/2023 cơ bản đảm bảo đúng tiến độ; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm sâu; việc triển khai xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới đảm bảo đúng lộ trình, kết thúc năm 2022 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác ban hành văn bản, kiện toàn tổ chức, bộ máy để điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG kịp thời; Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể và chất lượng. Công tác tiếp nhận, phân bổ chi tiết nguồn lực thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng tham mưu phân bổ chi tiết 95,292/96,932 tỷ đồng, đạt 98,31%; trong đó nguồn vốn đầ tư phát triển 86,26/86,26 tỷ đồng, đạt 100%; vốn sự nghiệp 9,032/10,672 tỷ đồng, đạt 84,6%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư và triển khai 3 Chương trình MTQG trong năm 2023.

            

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Lê Nam Giang phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang - Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, việc triển khai 3 Chương trình MTQG, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định.Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Thu ngân sách đạt cao nhưng chưa bền vững, một số khoản thu đạt thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn 03 Chương trình MTQG còn thấp so với mặt bằng chung của toàn tỉnh; vốn của một số hợp phần dự án chưa thực hiện phân bổ chi tiết được do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể; việc triển khai nhiều dự án gặp nhiều vướng mắc, nhất là các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  do hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình chưa đầy đủ, chưa thống nhất.

         Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện các Chương trình MTQG, đồng chí  yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, linh hoạt sáng tạo, quyết liệt trong triển khai các giải pháp để thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đối với các dự án, nội dung đã được phân bổ vốn chi tiết, các phòng, ban chủ trì, chủ đầu tư cần lên kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện và giải ngân cho từng công việc của từng dự án theo từng ngày, từng tuần, từng tháng và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; đôn đốc, theo sát các đơn vị tư vấn, quản lý giám sát, thi công dự án trong quá trình thực hiện; tiến hành thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu để giải ngân cao nguồn vốn được giao, đảm bảo đến hết tháng 6 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 50%; hết tháng 9 đạt tối thiểu 70% và đến ngày 31/01/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao; Riêng các nguồn vốn được phép kéo dài sang năm 2023 thì phải hoàn thành giải ngân 100% trước ngày 31/12/2023.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về các Chương trình MTQG. Thông tin tuyên truyền cần tập trung vào trọng tâm, ngăn dọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả, tấm gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chương trình người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của các Chương trình để tích cực tham gia. Yêu cầu các phòng được giao nhiệm vụ chủ trì đầu mối các C       hương trình MTQG khẩn trương nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị các điều kiện để chủ động tham mưu cho UBND huyện tiếp nhận và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 ngay khi được tỉnh cấp kinh phí. Ngoài ra, đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư năm 2023 trên địa bàn.

Thu Hiền

Các tin khác