ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 20

  • Tổng 936.455

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiên đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 705 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu huyện Tuyên Hoá có đồng chí Lê Nam Giang - Chủ tịch UBND huyện và Trưởng 12 phòng chuyên môn cấp huyện tham dự hội nghị.

Để hiện thực hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quan trọng quốc gia về cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó yêu cầu đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định, 20% chi phí quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết.

         Từ năm 2021 đến nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, cơ quan. Đồng thời, đưa vào vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Đến nay, tại Cổng tham vấn đã cập nhật 17.687 quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp và theo dõi quá trình thực thi các phương án cải cách. Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực; góp phần giảm tầng nấc, khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. 98% các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính...

         Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: TTHC trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, lao động, y tế, xuất, nhập khẩu… còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo, phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng; việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh cũng như thực thi phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn chậm...

         Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nêu cao quan điểm gắn kết CCHC với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025. Tập trung ưu tiên triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trong đó: tập trung hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ, tỉnh; nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trong Hệ thống giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ việc số hóa, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính Nhà nước. Công khai đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương.

         Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng tin tưởng, Hội nghị về thúc đẩy cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp là Hội nghị của chung tay cải cách, quyết tâm hành động.

H.T

Các tin khác