ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 177

  • Tổng 881.293

Hiệu quả tín dụng đối với hộ cận nghèo ở Tuyên Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Chương trình tín dụng đối với hộ cận nghèo là chương trình tín dụng được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa triển khai thực hiện cho vay từ năm 2013, qua gần 10 năm triển khai cho vay hiệu quả về mặt giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế do chương trình này mang lại là rất đáng ghi nhận, chương trình tín dụng đã hỗ trợ nguồn vốn vay đối với các đối tượng không thuộc hộ nghèo tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế. Trong những năm qua, việc thực hiện cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là các cấp tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã cùng phối hợp hiệu quả để chuyển tải nguồn vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng. Nguồn vốn cho vay được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện ủy thác thông qua các tổ chức chính trị-xã hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.