ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 482

  • Tổng 559.949

Tuyên Hóa nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 22/11, UBND huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết nông nghiệp năm 2021, và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo các phòng, chi cục, trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp.

Huyện Tuyên Hóa triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2021gặp nhiều khó khăn bởi lũ lụt lịch sử, dịch bệnh Covid 19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự nổ lực của các cấp, các ngành nên sản xuất nông nghiệp năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực; năng suất, sản lượng một số loại cây trồng chính tăng so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực 24.000 tấn, đạt 129,7 % so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện. Toàn huyện đã trồng mới, trồng lại trên 970 ha rừng tập trung, đạt 114,1% kế hoạch, duy trì độ che phủ rừng trên 75%. Phấn đấu đến cuối năm huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, huyện Tuyên Hóa đã bố trí ngân sách triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển nông nghiệp với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, xây dựng các chuỗi giá trị gắn với xây dựng tương hiệu và sản phẩm OCOP. Trong năm đã có 3 sản phẩm tham gia dự thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Năm 2022, huyện Tuyên Hóa tiếp tục tập trung thực hiện các Đề án, kế hoạch của huyện giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu qủa, tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu. Trong đó ưu tiên sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ, phát triển chăn nuôi tập trung, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn nhằm tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, góp phần xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu Sản lượng lương thực 20.280 tấn. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 53,5% giá trị sản xuất nông nghiệp. Độ che phủ rừng duy trì trên 75%. Tỷ lệ dân nông thôn dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh trên 95,5%. Phấn đấu xây dựng thêm 01 xãđạt chuẩn nông thôn mới.

                           Thương Huyền (Đài TT-TH )

Các tin khác