ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

110 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1239

  • Tổng 2.485.583

Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), dưới sự chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa – Minh Hóa đã triển khai đẩy mạnh thực hiện các biện pháp rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Đối tượng triển khai rà soát là mã số thuế của cá nhân bao gồm:

-   Cá nhân có quốc tịch Việt Nam;

-   Cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân;

-   Người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

-   Cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước;

-   Cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

Mục tiêu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân là đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác các trường thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, ngày cấp và nơi cấp CCCD của cá nhân vào dữ liệu Hệ thống Quản lý thuế tập trung để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 1 mã số thuế duy nhất và người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để phục vụ giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

                     image_50418433.JPG

Hình ảnh: Bộ phận tiếp nhận thông tin, hỗ trợ Người nộp thuế thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin MST

Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa – Minh Hóa  khuyến khích Người nộp thuế là cá nhân thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế của mình thông qua một trong các phương thức sau: trực tiếp tại Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa – Minh Hóa hoặc thông qua phương thức điện tử, Người nộp thuế có thể xem video “ Hướng dẫn thay đổi thông tin, bổ sung CCCD cho MST cá nhân bằng phương thức điện tử” đăng trên Kênh truyền thông Youtube Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, theo đường link:  https://youtu.be/9TgSb-Gxht8.